Silver Witches

Show:
Sort By:
Silver Witches 1: Dominikka And The Pure Kindness By Luna King

As soon as our lips met, I begged the moon to allow us to be together forever.

Ako si Dominikka, isa sa mga Silver Witch na napili para hanapin ang perfect savior na magliligtas sa pagkawasak ng aming coven. Kasama ko sa misyon sina Clotilde, October, at Amari. Iba-iba ang dahilan namin pero sumang-ayon kaming lahat na mandaya sa misyon.

PHP89.00

Silver Witches 2: October And The Outstanding Attitude By Bridgette Marie

“You’ve bewitched me so much that I don’t want to be cured.”

Ako si October Sera Nemeth, isang pure-blooded Silver Witch, at ang susunod na suprema ng Hertsford. Iyon ang akala ko. Hindi ko akalaing babalik si Elena,

PHP56.00

Silver Witches 3: Amari And The Irresistible Charisma By Leonna

“You’re far more magical than love. You changed me into someone who could see the worth of love.”

Ako si Amari Daniella. Ang sabi nila, maganda lang daw ako. Sa transfiguration lang ako magaling dahil sa pamanang talino ng aking ina. At dahil nga sa kagandahan ko, na-attract sa akin si Marshall Gomez.

PHP89.00

Silver Witches 4: Clotilde And The Unrivalled Intelligence

“I am now in the ocean of loneliness, of fear, and of doubt. And you’re the reason why I’m still not drowning… You’re keeping me alive.”

Ako si Clotilde at isa akong witch. Nananahimik kami sa Hertsford, ang kaharian namin. Wala kaming kinukulam habang tumatawang naghahalo sa kawali.

PHP139.00