Charade Series

Show:
Sort By:
Charade Series 6 : The Key To You by Vanessa

“Buong ingat na itinaas ni Jerome ang veil ni Pia. “This is the best day of my life, wife.”

Si Pia—mahilig sa tong-its, PlayStation, palaging tambay sa kanto at super-kulit.

 

PHP45.00

Charade Series 5 : Hero of My Heart by Vanessa

“I’ve never realized how much I can give, how I can be so selfless. Until now, I still want you for myself, but I wouldn’t take you. That’s how much I love you.”

Patay na patay si Olive sa DJ na si Johnny Suave. Hindi kompleto ang araw niya kung hindi naririnig ang boses ng lalaki.

PHP45.00

Charade Series 4 : Let Me In Your Heart by Vanessa

“Ayoko na kasing magsayang ng panahon. Gusto ko, makasama ko na siya kaagad. Para bang I need to see her face everyday.”

Mula nang makilala ni Ana si Matt ay nagkaroon na ng kulay ang buhay niya. Paano, nandito na ang mga katangiang hinahanap niya sa isang lalaki—guwapo,

 

 

PHP45.00

Charade Series 3 : Proud Love by Vanessa

“Hindi ba’t pangako ko sa `yo na ang kasal natin ang magiging pinakamaganda sa kasaysayan ng Santa Elena? It’s all for you, Margie. Ganyan kita kamahal.”

“Binalaan na kita, Margie,” seryosong sabi ni Tonio. “Hindi ba sinabi ko na sa `yo na mag-ingat ka kay Jun-jun?

PHP45.00

Charade Series 2 : Can't Fight Love by Vanessa

“Kung ayaw ko sa isang bagay, kahit sino pa ang pumilit sa akin, hindi ko gagawin. Bago pa man nila ako kausapin, plano ko nang alukin ka ng kasal. Wala na akong magawa. I’ve fallen so bad!”

“Forget what happened,” malumanay na utos ni Adrien kay Tasya.

 

 

PHP45.00

Charade Series 1 : The Way I Love You by Vanessa

Is it possible to hate a guy and be physically attracted to him at the same time?

Pagkadisgusto sa isa’t isa ang naramdaman nina Francesca at Edward nang una silang magkita. At lalo pang nadagdagan ang inis ni Francesca sa binata nang ito ang maging dahilan ng pagkakatanggal niya sa trabaho.

 

 

PHP45.00